તુ મુસ્કુરાયે વજાહ મે બનુ ભાગ-2

by Mer Mehul Verified icon in Gujarati Love Stories

દરિયાની લહેરો પણ જાણે તેની આંખોના દરિયાની જેમ શાંત થઇ ગઈ.મેઘાનો એક હાથ મેહુલના કપાળ પર હતો અને બીજો મેહુલના ગાલ પર અને એ હાથ મેહુલે કાંડેથી પકડેલો હતો.કેટલીક ક્ષણો સુધી બંને એકબીજાને એમ જ તાકી રહ્યા. બે માંથી ...Read More