બ્રેન્ડન પાર્ક.. સંવેદનાની ડાળે ઘૂં ઘૂં ઘૂં ...!

by Rekha Shukla Matrubharti Verified in Gujarati Short Stories

બ્રેન્ડન પાર્ક "આ પપ્પા ને શું કહેવું હવે? એ ક્યારેય નહીં ચેંજ થાય. અમે નાનકડા હતા ત્યારે બહારગામ જવાનું હોય ને ટ્રેન નો ટાઈમ ૭ વાગ્યા નો હોય. ૫ વાગ્યામાં ઉઠાડે તેમ નહીં પણ ૫ વાગે સ્ટેશને એમની સાથે ...Read More