અંતરની અભિવ્યક્તિ ભાગ ૧

by Dr Sejal Desai in Gujarati Poems

કવિતા રૂપે શબ્દો ની સરગમ રજુ કરૂં છું.એ મારા અંતરની અભિવ્યક્તિ છે . મેં મારા દિલમાં ઉભરતા ભાવને શબ્દોમાં અભિવ્યક્ત કરવાની કોશિશ કરી છે. ...Read More