પ્રેમની પેલે પાર... ભાગ - ૬

by Shefali Verified icon in Gujarati Love Stories

આગળના ભાગ માં આપણે જોયું કે આકાંક્ષા અભીના ક્લાસમાં ન્યુ સ્ટુડન્ટ તરીકે આવે છે. આ તરફ ગેમમાં સ્વપ્નિલનું એક્સિડન્ટ થતા એ આવી શકે એમ ન હતો. અભી આકાંક્ષાને એની ગેમ પાર્ટનર બનવા પૂછે છે.હવે આગળ.. ***** અટકળોને મળે વિરામ ...Read More