વિક્કી વિરુધ્ધ વિક્રમ

by Niyati Kapadia Verified icon in Gujarati Drama

વિક્રમ વિક્કી_______________________________________વિક્કી, માબાપનું એકનું એક લાડકું સંતાન. ખૂબ હોંશિયાર અને ચબરાક એવો વિક્કી આધુનિકતાના રંગે પૂરે પૂરો રંગાયેલો છે. મોબાઈલ, લેપટોપ, ટીવી વગેરે જેવા ઉપકરણો વગર એને સહેજેય ચાલે એમ નથી. હવે વાત એમ બની કે એના માબાપને ...Read More