નસીબ ના ખેલ... - 2 by પારૂલ ઠક્કર yaade in Gujarati Novel Episodes PDF

નસીબ ના ખેલ - 2

by પારૂલ ઠક્કર yaade Verified icon in Gujarati Novel Episodes

મોટાભાઈ એ ઘર માંથી ચાલ્યા જવાનું કહી દેતા ધીરુભાઈ બિચાર બેઘટ થઈ ગયા...... પણ હિમ્મત ન હાર્યા... ભાઈ પાસે અઠવાડિયામાં ઘર ખાલી કરવાનો સમય માંગ્યો .... અને મકાન શોધવા લાગ્યા... અને ફકત 5 જ દિવસ માં મકાન મળી પણ ...Read More