વિકૃતિ - મેકિંગ ઑફ વિકૃતિ ભાગ-1

by Mehul Mer Matrubharti Verified in Gujarati Love Stories

મેકિંગ ઑફ 'વિકૃતિ'ભાગ-1લેખક – મેઘા ગોકાણી(પહેલાં ભાગમાં મેઘા ગોકાણીનો અનુભવ લખેલ છે.)સાંજ ઢળતી રહી અને ચંદ્રની ખુશી વધતી રહી ,ધોળા દિવસમાં સૂરજના ડરે છુપાયેલ તારાઓ ડોકિયું કરતા દેખાયા,અને રાતરાણી ખીલી કળીમાંથી ફૂલ બનતી દેખાઈ,ચારેતરફ ઝાકળની બુંદોએ