રૂહ સાથે ઈશ્ક રિટર્ન 19

by Disha Verified icon in Gujarati Horror Stories

રૂહ સાથે ઈશ્ક રિટર્ન:-ભાગ 19 પોતે જે યુવતીનાં પ્રેમમાં પોતાની બધી સુધબુધ ભૂલી ચુક્યો હતો એ કબીરને જ્યારે ખબર પડી કે પોતે જે રાધા ને પ્રેમ કરતો હતો એ હકીકતમાં એક મૃતાત્મા હતી ત્યારે એની હાલત કાપો તો ...Read More