Farmhouse - 2 by Shubham S Rokade in Marathi Horror Stories PDF

फार्महाउस - भाग २

by Shubham S Rokade in Marathi Horror Stories

फार्महाउस भाग1 वाचला नसेल तर प्रकाशित साहित्य मध्ये जाऊन अवश्य वाचा .... भाग 1 सारांश 【 बेटावरून गण्याला पोलिसांनी उचलले व तुरुंगात टाकले . बप्पांनी गण्याला सोडवून आणले व तो सत्याचा शिपाई किंवा शिलेदार झाल्याचे सांगितले . पण गण्याला ...Read More