Manchaky Mahatnya--Shejar Ani Prem. by suresh kulkarni in Marathi Short Stories PDF

मंचकमहात्म्य -शेजार आणि प्रेम !

by suresh kulkarni in Marathi Short Stories

मंचकराव घराबाहेर, आपल्या मिशीच्या टोकाला वाती सारखा पीळ देत बसले होते. तेव्हड्यात त्यांचे शेजारी भुजंगराव आले. शेजारी भाडेकरू असेल तर, तो बदलून नवा शेजार येऊ शकतो, पण जर स्वतःहचे घर बांधून रहात असेल तर, तो मधुमेहा सारखा आयुष्याला चिटकलेला ...Read More