ઈચ્છા કઈ કરી છૂટવાની ભાગ - ૧૯ - Last

by jagruti purohit Matrubharti Verified in Gujarati Women Focused

એ આંસુ ની ધારા માં મારી કરેલી ભૂલો , મારો કરેલો હસું ને ધોકો પીગળી ગયો . ઈચ્છા કઈ કરી છૂટવાની : ભાગ ૧૯ હસું એ કરેલા સારા કર્મો ના લીધે બધા એ મને માફ કરી દીધો અને હસું ...Read More