adhiyo by Naranji Jadeja in Gujarati Spiritual Stories PDF

અઢીયો

by Naranji Jadeja in Gujarati Spiritual Stories

સવારનો સમય છે. ગામને પાદરે મંદિરમાં આરતી નો અવાજ સંભળાય છે. મંગળા આરતીનો સમય છે પક્ષીઓ કલરવ કરી રહ્યા છે.મોરલા ટહુકાર કરે છે.ગામને પાદર તેતર અને કોયલ નો સંગીત સંભળાય છે. ત્યાં ગામને સીમાડે પાંચ સાત સાધુ સંતો ગામની ...Read More