Sambandh name Ajvalu - 25 by Raam Mori in Gujarati Social Stories PDF

સંબંધ નામે અજવાળું - 25

by Raam Mori in Gujarati Social Stories

‘’ તને એવું કેમ લાગે છે કે દરેક વખતે હું જ ઝઘડા કરું છું ?’’ ‘’ હા, તું જ કરે છે, તું હંમેશા ઝઘડવા માટેના કારણો શોધે છે.’’ ‘’ મને શોખ નથી ઝઘડવાનો પણ તું દરેક વખતે એવું કરે છે કે ...Read More