દશેરાની ઉજવણી અને એની સાથે જોડાયેલ કથા

by rajesh baraiya in Gujarati Spiritual Stories

ભારત દેવોની તપસ્વીઓની , ઋષિઓની અને વિવિધ પ્રસંગે યોજાતા ઉત્સવોની ભૂમિ છે .આપણા સહુનુંઅહોભાગ્ય છે કે આવી પવિત્ર અને પુણ્યશાળી ધરતી પર પ્રભુએ આપણને જન્મ આપ્યો અને એને સાર્થક કરવાની આપણા સહુની નૈતિક ફરજ છે . "ઉત્સવ પ્રિયા ...Read More