Sharira pramane mann dekhil suddh have by Pradip gajanan joshi in Marathi Philosophy PDF

शरीरा प्रमाणे मन देखील सुदृढ हवे

by Pradip gajanan joshi in Marathi Philosophy

शरीरा प्रमाणे मन देखील सुदृढ हवे आज जागतिक मानसिक आरोग्य दिन. माणसाला जर सुखी जीवन जगायचे असेल तर त्याचे शरीर व मन सुदृढ असणे खूप गरजेचे आहे. जीवनातील ताणतणाव हे शारीरिक व मानसिक रोगामुळे उदभवतात. असे म्हणतात की sound ...Read More