હેલુ નુ રોમાંચક સપનું - ભાગ-૩

by parag parekh in Gujarati Children Stories

હેલુ એ અશ્વિની નગર ને જોયું અને નવા કપડા પણ લીધા. અમુક ખુશી મળી પણ પોતાની મા થી દૂર હોવાથી દુખી પણ હતી.હવે આગડમીઠી પોતાને મન ગમતો ડ્રેસ પેહરી ને આખા ઘર મા ફરી રહી હતી, હેલુ તેને જોઈ ...Read More