જિંદગી ...એક દાખલો..સરવાળા-બાદબાકીનો - 5

by Urvi Hariyani Matrubharti Verified in Gujarati Social Stories

'સમ્યક, લગ્નનું સામાજિક - બાહ્ય બંધન મારાં મન-હૃદયને નહીં બાંધી શકે. તું મને રાજીખુશીથી અલગ કર. હું બાકીની જિંદગી કાર્તિક સાથે ગુજારવા ઇચ્છું છું. ' આખરે કામ્યાએ બંડ પોકારીને કહી દીધું. કામ્યાના એટલું કહેવાની સાથે જ એનાં ગોરા-ગોરા ગાલ ...Read More