Petongalicha dhavy by siddhi chavan in Marathi Short Stories PDF

पेटोंगलीचा ढव्ह

by siddhi chavan in Marathi Short Stories

" बाय तुज नाव काय ? " विष्णू सरपंचाने घसा खाकरत प्रश्न केला." मंजुळा " साडीच्या पदराचे एक टोक बोटाला गुंडाळत , पायाच्या बोटाने जमीन उकरत, मंजु तोंडातल्या तोंडात पुटपुटली." जवान-खान बनवता येत काय ? " लगोलग थोरल्या बाईसाहेबांचा ...Read More