અંગત ડાયરી - ઘન, પ્રવાહી અને વાયુ Kamlesh K Joshi દ્વારા Philosophy માં ગુજરાતી પીડીએફ