Fakeer nu vrat by Vaishali Kubavat in Gujarati Spiritual Stories PDF

ફકીર નું વ્રત

by Vaishali Kubavat in Gujarati Spiritual Stories

એક આધ્યાત્મિક અલમસ્ત ઉંચાઈ એ પોચેલા ફકીર હતા . તેના જીવન નો એક પ્રસંગ બધા બાબા પાસે જાય દુઆ મેળવતા ફકીર ઓલિયા નો સ્વભાવ જ એવો હોય જો રજી થઈ જાય તો રાજ આપી દે નારાજ થઈ જાય તો ...Read More