Gaavaashyaa by Milind Joshi in Marathi Short Stories PDF

गांवआश्या

by Milind Joshi in Marathi Short Stories

इतक्या मोठ्या आयुष्यात आपल्याला खूप माणसं भेटतात. कधी ते एका कॉलनीत राहतात म्हणून ओळखीचे होतात, कधी एकाच शाळेत / कॉलेजात असतात म्हणून ओळखीचे होतात तर कधी मित्रांचे मित्र असतात म्हणून ओळखीचे होतात. जसजसे वय वाढत जाते, नोकरी धंदा सुरु ...Read More