ભારતવર્ષની સદીઓ પુરાણી ‘અંકપદ્ધતિ’

by Parakh Bhatt Matrubharti Verified in Gujarati Spiritual Stories

ભારતવર્ષની સદીઓ પુરાણી ‘અંકપદ્ધતિ’ નંબર-સિસ્ટમ વગરનાં વિશ્વની કલ્પના કરી છે કોઇ દિવસ? અંક-પદ્ધતિ વગર અત્યારે આપણી રોજબરોજની સગવડોમાં વધારો કરનાર આઇફોન, આઇપોડ, લેપટોપ કે અન્ય કોઇપણ ગેજેટ્સનું અસ્તિત્વ શક્ય જ ન બન્યું હોત! અંકપદ્ધતિની મહત્તા વિશે, શુન્યની શોધ વિશે ...Read More