ડિયર જીંદગી - મારી ડાયરી ના પાને સચવાયેલ પત્ર

by Rupal Mehta Matrubharti Verified in Gujarati Letter

Dear Zindagi? ઘણા સમય પછી આજે તું યાદ આવી જીંદગી. નોટ નાં પતા પર લાગણી ઓ મારી આમ ઉભરી આવી.આમ તો તને હું તને હું હર પલ યાદ કરતી પણ કામના ભારણ હેઠળ ક્યાં ખોવાઈ ગઈ તું !!! અને ...Read More