Discovery - the story of rebirth - 3 by chintan madhu in Gujarati Novel Episodes PDF

શોધ – પુર્નજન્મની ગાથા - ૩

by chintan madhu in Gujarati Novel Episodes

‘ઇશાન...ઇશાન...’, ફોન ઉપાડતા જ શ્વેતાનો અવાજ સંભળાયો. શ્વેતાનો અવાજ ગભરાયેલો હતો. કોઇનાથી ડરતી હોય તેવું લાગતું હતું. ‘હા, શ્વેતા... શ્વેતા...’, ઇશાન આગળ વાત કરે તે પહેલાં જ ફોન કપાઇ ગયો. ...Read More