RATNAPARKHI - 1 by Kuntal Chaudhari in Marathi Short Stories PDF

रत्नपारखी भाग १

by Kuntal Chaudhari in Marathi Short Stories

रत्नपारखीभाग एक आज कल आपण प्रत्येक गोष्टीत बदल शोधत असतो . आयुष्यात काही तरी बदल हवा यात काही वैर नाही , पण कधी विचार केलाय कि असच केलेल्या बदल मुळे कधी काही खूप वाईट होऊ शकतं . हो असच ...Read More