frist love stoy.... - 1 by Bhagyshree Pisal in Marathi Short Stories PDF

पाहील प्रेम ...... - 1

by Bhagyshree Pisal in Marathi Short Stories

ही कथा आहे नील ची त्याच्या पहिल्या प्रेमाची.नील एक साधा सीमपल मुलगा .अभ्यासात हुशार होता .नेहमी हसरा चेहरा .ऐतरण्ल नेहमी मदत करणारा असा नील . नील १० पर्यंत मुलांच्या शाळेत शिकला होता .१० वी १२ वी पण छोट्या कॉलेज ...Read More