મહાભારત ના રહસ્યો - સુરેખા હરણ (10)

by bharat chaklashiya Matrubharti Verified in Gujarati Mythological Stories

સુરેખા હરણ (7) મંડપમાં લક્ષમણો રૂપાળી સુરેખાને જોઈને રાજી થઈ હસી રહ્યો હતો. કૃષ્ણ પ્રભુએ સાન કરીને પ્રદ્યુમનને સુરેખા બનીને પરણવા બેઠેલા ગટોરગચ્છ પાસેથી બોલાવી લીધો હતો. જેથી ગટોરગચ્છ માયા રચીને લક્ષમણાને એનો પરચો બતાવી શકે...! ગોર મહારાજ ગર્ગાચાર્યે ...Read More