Niropya.----Uttarardh by suresh kulkarni in Marathi Short Stories PDF

निरोप्या!----(उत्तरार्ध)

by suresh kulkarni in Marathi Short Stories

"दम्मान घ्या मालक!" पण दाराबाहेर उभा असलेल्या त्या निरोप्याने त्यांना लगेच सावरले! पंतांनी त्याचा हातात आपला हात दिला. त्याच्या भक्कम आधाराने ते चटकन सावरले. त्याचा तो स्पर्श, आश्वासक आणि सरंक्षक होता. हा सोबत आहे तो पर्यंत घाबरण्याचे कारण नाही. ...Read More