પ્રિન્સ અને પ્રિયા - ભાગ -૬ - પ્રેમ નો અહેસાસ

by પૂર્વી રાવલ in Gujarati Novel Episodes

ઘરે ગયા પછી પણ પ્રિયા પ્રિન્સની એકસીડન્ટ ના કારણે થયેલી હાલત વિષે વિચારે છે અને ચિંતા કરે છે. બીજી તરફ પ્રિન્સ પણ ઘરે જઈને પ્રિયાએ ક્લાસમાં તેની જે મદદ કરી હતી તેના વિશે વિચારે છે.આમ બંને દિવસ-રાત હવે એકબીજાના ...Read More