Final Wish of Ganeshrao by shabd_premi म श्री in Marathi Short Stories PDF

गणेशरावांची इच्छा

by shabd_premi म श्री in Marathi Short Stories

बसस्थानकावर जायला निघालो तेवढ्यात गावातील प्रतिष्ठित, उच्चख्याती असे गणेशराव, ह्यांची भेट घडली ते नेहमी अनवाणी दिसायचे आणि आजही ते अनवाणीच कुठेतरी जात होते. त्यांना पाहून मलाही प्रश्न पडायचा, की ह्यांनी आजवर चप्पल का घातली नसावी. म्हणून मग या प्रश्नाचे ...Read More