Adrushya - 3 by Kuntal Chaudhari in Marathi Short Stories PDF

अदृश्य - 3

by Kuntal Chaudhari in Marathi Short Stories

केस ची सुनावणी होती आज , विभा तयार होती,पण नायब हि तेवढाच तयारीने केस लढायला आला होता,त्याने खूप मोठा वकील निवडला होता.अर्थातच त्याला जेहेन ला फाशी द्याची होती.विभा ने तिच्या डायरीमध्ये सगळं काही लिहून ठेवल होत.सुनावणी सुरु झाली,विभा तयार ...Read More