mirgacha paus by siddhi chavan in Marathi Short Stories PDF

मिरगाचा पाऊस

by siddhi chavan in Marathi Short Stories

"निमा! तांदळाची भाकर करते ना ग? आणि हो... थोडं सुक्या करदीच कालवण, त्याबरोबर खाऱ्या बांगड्याच तोंडीलावणं पाहिजेच. नाहीतर जेवायची नाही हो ती." आप्पांनी हसत-हसत फर्मान सोडला होता. "होय. आप्पा सगळं करते." निमाही रोजच्याच सवयीप्रमाणे बोलून गेली. "आणि ते ..." ...Read More