bhuchant lagin - 2 by Shivani Anil Patil in Marathi Horror Stories PDF

भुताचं लगीन (भाग २)

by Shivani Anil Patil in Marathi Horror Stories

दुसऱ्या दिवशी दुपारी १२ वाजता.दिगंबर : मन्या..ए...मन्या अजून किती वेळ झोपशील? बघं दुपार झाली, उठ आता‌!त्याचा आवाज ऐकून मनोज जागा झाला आणि उठून इकडे तिकडे पाहू लागला.दिगंबर : काय रे मन्या काय बघतोय?मनोज : काही नाही रे, फक्त मला ...Read More