દેશનું હ્રદય એટલે ફોજી

by Ami Matrubharti Verified in Gujarati Adventure Stories

દેશ પ્રેમ શું ?..હોય દેશ દાઝ કોને કહેવાય.. એ હમણાં સુધી સમજ ન્હોતી પડતી... એવુ જ લાગતું કે બધુ જ રાજકારણ હોય... પણ ઉરી ... પઠાણકોટ .. પુલવામાં... અટેક પછી સમજ પડવા લાગી ... એ પહેલા પણ બોમ્બે તાજહોટલ... ...Read More