Adrushya - 4 by Kuntal Chaudhari in Marathi Short Stories PDF

अदृश्य - 4

by Kuntal Chaudhari in Marathi Short Stories

अदृश्य भाग ४केस संपली,पण विभा बैचेन होत होती,तिने तिच्या मैत्रिणीला फोन केला,सायली तिच्या घरी आली.सायली म्हणाली की विभा काय झालंय?,आता तर सगळं तुझ्या मनासारखं झालं ना.विभा म्हणाली" नाही,१ महिना उलटून गेलाय अजून सेहेम आली नाही मला भेटायला.ती कधीच एवढा ...Read More