khara nyaya by Na Sa Yeotikar in Marathi Short Stories PDF

खरा न्याय

by Na Sa Yeotikar in Marathi Short Stories

निळे सर पाचव्या वर्गात हजेरी घेत होते. राजू मोघे हे नाव घेतल्यावर क्षणभर थांबले. शाळा सुरू झाल्यापासून हा विद्यार्थी शाळेत आला नाही हे त्यांच्या लक्षात आले. गेल्यावर्षी तो नियमित येत होता पण या वर्षी तो एकही दिवस शाळेत का ...Read More