પ્રેરણાદાયી નારી પાત્ર સીતા - 7

by Paru Desai Matrubharti Verified in Gujarati Women Focused

પ્રેરણાદાયી નારી પાત્ર સીતા – 7 या श्री: स्वयं सुकृतिनां | ‘પુણ્યશાળી માણસોના ઘર્મ સ્વયં જગદંબા લક્ષ્મી બનીને વસે છે.’ સીતાજી રામ સાથે વિમાનમા ઊંચા સુંદર સિંહાસન પર બિરાજમાન થઈને લંકાથી નીકળ્યાં. શ્રીરામ જ્યાં જ્યાં શત્રુઓનો સંહાર કર્યો ...Read More