પ્રેરણાદાયી નારી પાત્ર સીતા - 8

by Paru Desai Matrubharti Verified in Gujarati Women Focused

પ્રેરણાદાયી નારી પાત્ર સીતા - 8 જનકસુતા સીતા તો ગુણસુંદરી છે, તે છતાં તેનો જીવન પથ કાંટાળો બની રહ્યો. તે ધરતીપુત્રી છે માટે જ જેમ ધરતીમાતા બધુ જ સહન કરીને અન્યને આધાર આપે છે તેમ સીતા પણ અનેક ...Read More