Akasha Akasha by Smita Trivedi in Gujarati Poems PDF

આકાશ આકાશ

by Smita Trivedi in Gujarati Poems

૧. આકાશ આકાશ બંધ મુઠ્ઠીમાં સમાયું જે આકાશ, ખૂલેને તો ચોપાસ વેરાય આકાશ. આંખોના સ્વપ્નોમાં વસે આકાશ, સહેજ ઝબકો, ઝૂકી જાય આકાશ. પ્રત્યેક કદમ પર વિસ્તરે આકાશ, ચરણ રોકાય ત્યાં ઊઠાવે આકાશ. ભીતર જતાં શ્વાસમાં ...Read More