કૃષ્ણ એટલે પ્રેમ, પ્રજ્ઞા અને પરાક્રમની પરાકાષ્ઠા - દિવ્યેશ ત્રિવેદી Smita Trivedi દ્વારા Philosophy માં ગુજરાતી પીડીએફ