સાહેબ અશક્તિ  - ડો. સત્યમ સાત્વિક ની સાત્વિક સારવાર

by Bipinbhai Bhojani Matrubharti Verified in Gujarati Spiritual Stories

સાહેબ અશક્તિ લાગે છે, નબળાઈ લાગે છે ,અંધારુ-અંધારુ લાગે છે ,ચકકર-ચકકર થાય છે , બધુ ફરે છે ! તમે , તમારું ક્લીનિક ,આ બધા દર્દી બધુ ફરતુ હોય એવું લાગે છે ! દર્દી ફરારીરામે ડો .ને પોતાનું દર્દ જણાવ્યુ ...Read More