A lot if you become a man by Priyanka Malaviya in Gujarati Short Stories PDF

માણસ તું માણસ થાય તો ઘણું

by Priyanka Malaviya in Gujarati Short Stories

૫-૧-૨૦૧૯ ની ઘટના (માણસની માણસાઇ પર નો સવાલ) ઘરે થી નવ વાગે નીકળી... 9:30 વાગે job પર સ્કૂલ પહોંચવાની ઉતાવળમાં... 10 મિનિટના રસ્તા પછી ગલુડિયા નું એકસીડન્ટ હતું, એકસીડન્ટ તો ન જોયેલું.. પણ એ ફોરવીલ વાળા માણસ* એના પર ...Read More