joint फॅमिली by Archana Rahul Mate Patil in Marathi Short Stories PDF

एकत्र कुटुंब

by Archana Rahul Mate Patil in Marathi Short Stories

माझे लग्न होऊन मी सासरी राहायला आले, तेव्हा माझ्या घरी एकत्र कुटुंब होती ..आमच्या घरी येणाऱ्या-जाणाऱ्या माणसांचा ही सतत राबता असायचा.. माहेरी मानसी कमी असल्यामुळे कामही कमी असायची.. पण इकडे खूप काम असायचे .. घरकाम करून शेतातही जावे लागायचे ...Read More