Unfulfilled dreams - 1 by Tanu Kadri in Gujarati Short Stories PDF

અધૂરા સપના - 1

by Tanu Kadri in Gujarati Short Stories

હવે કેટલા વાગ્યા સુધી બહાર જોયા કરશો. ઘરમાં આવી જાવો ઠંડી ભરાઈ જશે. કિશ્નાબેને દુખી અવાજે કહ્યું. આ સાભળીને પ્રવીણભાઈ થી રીતસર રડાઈ ગયું. પુરુષ આ રીતે રડે એવું સામાન્ય રીતે બનતું નથી. પરતું લગ્નનાં ૩૫ વર્ષ પછી પણ ...Read More