An idea by Anil Patel_Bunny in Gujarati Short Stories PDF

એક વિચાર

by Anil Patel_Bunny in Gujarati Short Stories

મન માં એક વિચાર આવ્યો તો વિચાર્યું કે આપ લોકો સમક્ષ તે વિચાર ને રજૂ કરું, આશા રાખું છું આપ લોકો આપનો કિંમતી સમય કાઢીને આ વિચાર પર જરૂર વિચાર કરશો, જે દિવસ થી કોરોના ...Read More