ધ કોર્પોરેટ એવીલ - પ્રકરણ-32

by Dakshesh Inamdar Matrubharti Verified in Gujarati Horror Stories

ધ કોર્પોરેટ એવીલપ્રકરણ-32 અનુપસિંહ અને નેન્સીનાં સંબંધો હવે છૂપા નહોતાં રહ્યાં એનું કારણ નેન્સી બની હતી. એકવખત અનુપસિંહ નેન્સીને લઇને કલબમાં ગયાં ત્યાં અનુપસિંહની પત્નીની કીટી પાર્ટી હતી અનુપસિંહને એની જાણ નહોતી. એ લોકો બાર રૂમમાં બેઠાં હતાં. થોડીવાર ...Read More