There is something! Part 12 by Chaudhari sandhya in Gujarati Thriller PDF

કંઈક તો છે! ભાગ ૧૩

by Chaudhari sandhya Matrubharti Verified in Gujarati Thriller

એ યુવતીએ આખા ચહેરાને દુપટ્ટાથી ઢાંકી દીધો હતો. સુહાની એ યુવતીની આંખો જોઈ રહી.એ યુવતીએ સુહાનીને કહ્યું "સુહાની ઉભી ઉભી શું કરે છે? ચાલ મારી સાથે."સુહાની અવાજ ઓળખી ગઈ.સુહાની:- "દેવિકા તું આટલી રાત્રે અહીં શું કરે છે?"દેવિકા:- "આજે અમાસની ...Read More