0m shanti by રાજહેમંત.......એકજ ધ્યેય જીવો અને જીવવા દો in Gujarati Spiritual Stories PDF

ઓમ શાંતિ..

by રાજહેમંત.......એકજ ધ્યેય જીવો અને જીવવા દો in Gujarati Spiritual Stories

તમે કયા ઈશ્વર ને શોધો છો આજ ઈશ્વર છે..આદી-અનાદી, સર્વોપરી, સર્વ શ્રેષ્ઠ,સર્વના પીતા, સર્વજ્ઞ, એક દીવ્ય તેજોમય પ્રકાસ મય,અલ્લાહ, ઈશ્વર, વાઈગુરૂ, બુધ્ધ, મહાવીર, ઈશું, કે જે પણ રૂપે ઓળખો,એ અજર અમર અવીનાશી, અજન્મા, નીર્વીકારી, બધાનો તાત શુષ્ટીનો રચીતા, પરમ ...Read More