Punahbhent - 4 by Vrishali Gotkhindikar in Marathi Short Stories PDF

पुनर्भेट भाग ४

by Vrishali Gotkhindikar in Marathi Short Stories

पुनर्भेट भाग ४ अनाथ आश्रमातच लहानपणापासुन तो वाढला होता . त्याचे शिक्षण तिथेच पूर्ण झाले होते . एकदोन प्रयत्नात सरकारी नोकरी पण मिळाली होती . पगार चांगला होता . त्याचे दोन खोल्याचे एक घर सुद्धा होते गावाबाहेर.. थोडे पैसे ...Read More