Reunion Part 14 by Vrishali Gotkhindikar in Marathi Short Stories PDF

पुनर्भेट भाग १४

by Vrishali Gotkhindikar in Marathi Short Stories

पुनर्भेट भाग १३ दुसऱ्या दिवशीपासून दोघींचे नेहेमीचे रुटीन चालू झाले . दिवस गडबडीत जात असल्याने सतीशचा विषय थोडा मागे पडला मनातून . दोन तीन दिवसांनी रमाच्या लक्षात आले अजुन मोहनचा काहीच फोन आला नाही सतीशसंबंधात . करावा का फोन ...Read More